Detail kurzu

Popis kurzu

Chcete ponúkať environmentálne produkty a neviete ako na to?

Viete hodnoverne komunikovať o environmentálnych vlastnostiach Vašich produktov/ služieb?

Obsah kurzu

Ø Komunikujte EKO!

Možnosti marketingovej komunikácie, ako vybudovať zodpovedný imidž, ekologické PR, ako vytvoriť dobrý eko-imidž?

 

Ø Vyvarujte sa greenwashingu!

Hodnoverná komunikácia environmentálnych vlastností, greenwashing a jeho prejavy, stratégie hodnovernej komunikácie 

Cieľová skupina

  • Podnikatelia a zamestnanci firiem v oblasti výroby, distribúcie a predaja environmentálnych produktov

  • Manažéri v malých a stredných podnikoch hľadajúci nové spôsoby rozvoja

  • Marketingoví manažéri, manažéri predaja, PR manažéri

Poznámka k cene

V cene jedného modulu je zahrnutá výučba v rozsahu 8 hodín.

Kontaktná osoba

Jarolim Hrasko
02/6729 5165, 0911 695 747
jarolim.hrasko@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor