Detail kurzu

Odpadové hospodárstvo 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

VI. ročník EPI konferencie zameraný na problematiku odpadového hospodárstva sa nám podarilo úspešne presunúť a my sa už teraz tešíme na október, kedy si budete môcť naživo vypočuť skvelý program, ktorý sme si tento rok pre vás pripravili.
Ubezpečujeme vás, že termín konferencie je záväzný, a teda podujatie sa uskutoční naživo za každých okolností

Obsah kurzu

Odpadové hospodárstvo 2020VI. ročník EPI konferencie zameraný na problematiku odpadového hospodárstva sa nám podarilo úspešne presunúť a my sa už teraz tešíme na október, kedy si budete môcť naživo vypočuť skvelý program, ktorý sme si tento rok pre vás pripravili.
Ubezpečujeme vás, že termín konferencie je záväzný, a teda podujatie sa uskutoční naživo za každých okolností.

Vďaka jedinečnému zoskupeniu účastníkov – ako sú samotní tvorcovia zákona, zástupcovia odbornej obce či predstavitelia z praxe, získate nielen komplexný pohľad na zmeny v právnych normách, ale sa tiež inšpirujete od popredných spoločností, ako zvládnuť túto náročnú problematiku.

Záver obidvoch dní zavŕšime panelovými diskusiami, ktoré tradične patria medzi „znalostnú čerešničku“ po informáciami nabitom programe.

Podujatie organizujeme pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Podujatím vás budú sprevádzať:

 • Ing. Peter Šimurka, Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
 • Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR, zástupce ředitele odboru odpadů
 • Ing. Peter Gallovič, konateľ E.P.A. spol. s.r.o. (moderátor)
 • Ing. Tomáš Schabjuk, Moderátor panelovej diskusie počas 2. dňa, riaditeľ spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.
 • JUDr. Veronika Václavková, Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR, hlavný štátny radca
 • Ing. Ivan Kapitáň, Ministerstvo životného prostredia SR, projektový manažér informačného systému odpadového hospodárstva
 • Ing. Ján Dráb, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR, analytik Inštitútu environmentálnej politiky (IEP)
 • Ing. Martin Basila, Founder & CEO, SENSONEO j. s. a.
 • Ing. Roman Vandák, Riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK
 • Miroslav Jakuš, riaditeľ spoločnosti INISOFT s.r.o.
 • Dipl. Ing. Dušan Magula, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident asociácie
 • Bc. Zuzana Čachová, Mesto Trenčín, referent pre životné prostredie
 • Jože Gregorič, JP VOKA SNAGA d. o. o., MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
 • Ing. Juraj Jakeš, Marius Pedersen, SR, obchodný riaditeľ
 • JUDr. Katarína Liebscherová, Advokátka, Senior AssociateČo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk


Program konferencie

1. deň

09:30 - 10:30 - Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 - 10:40 - Otvorenie konferencie (Ing. Peter Šimurka)

I. blok prednášok − Zmeny v právnej úprave odpadového hospodárstva a ich dopad na priemysel a obce

10:40 - 11:10 - Zmeny v zákone o odpadoch schválené v roku 2019 v nadväznosti na prax odpadového hospodárstva budúcnosti (JUDr. Veronika Václavková)

11:10 - 11:30 - Analýza fungovania triedeného zberu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov (Ing. Ján Dráb, PhD.)

11:30 - 11:50 - „Nový komunálny odpad“ a dopad ďalších zmien na odpadové hospodárstvo (JUDr. Katarína Liebscherová)

11:50 - 12:00 - Pár slov o EPI − Ekonomický a právny systém

12:00 - 13:00 - Obed

II. blok prednášok − Smerovanie odpadového hospodárstva v kontexte nových výziev

13:00 - 13:20 - Vízia MŽP SR o fungovaní odpadového hospodárstva (Ing. Peter Šimurka, Ing. Viera Špalková, PhD.)

13:20 - 13:40 - Smerovanie odpadového hospodárstva v ČR (Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.)

13:40 - 14:00 - Ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach Slovenskej republiky / Možnosti riešenia nakladania s komunálnymi odpadmi (Ing. Roman Vandák)

14:00 - 14:20 - Hlavné problémy odpadového hospodárstva a možné riešenia z pohľadu praxe a zainteresovaných subjektov (Dipl. Ing. Dušan Magula)

14:20 - 14:40 - Dopady zmien v zákone na samosprávy (Bc. Zuzana Čachová)

14:40 - 15:00 - Prechod mesta Ľubľana na udržateľné nakladanie s odpadom a obehové hospodárstvo / Ljubljana's transition to sustainable waste management and circular economy (Jože Gregorič)

15:00 - 15:20 - Prestávka s občerstvením

15:20 - 17:00 -  Panelová diskusia - Akým smerom by sa malo vydať odpadové hospodárstvo do roku 2025

19:00 - Spoločná večera spojená s príjemným posedením a tombolou

2. deň

I. blok prednášok − Elektronizácia odpadového hospodárstva

09:00 - 09:40 - Aktuálny stav projektu ISOH (Ing. Ivan Kapitáň)

09:40 - 10:00 - Ako môže pomôcť elektronizácia dát odpadového hospodárstva obciam pri vývoze odpadov? (Ing. Martin Basila)

10:00 - 10:20 - Ako konkrétne sa zmení evidencia odpadov od 1.1.2021 po zavedení ISOH SR vo svetle desaťročných skúseností z ISOH ČR? (Miroslav Jakuš)

10:20 - 10:40 - Systém vykazovania údajov o odpadoch v Slovinsku, z pohľadu verejnej spoločnosti / The system of recording waste in Slovenia from the perspective of a public company (Jože Gregorič)

10:40 - 11:00 - Prestávka s občerstvením

11:00 - 12:30 - Panelová diskusia - Je MŽP SR, ISOH a povinné osoby pripravené na elektronizáciu dát?

12:30 - Obed a ukončenie konferencie

* Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline. Upozorňujeme vás, že kapacita izieb je obmedzená,a preto vás prosíme, aby ste si ubytovanie rezervovali čo najskôr.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandardná izbaIzba DELUXEJednolôžkováDvojlôžkováJednolôžkováDvojlôžková105 €115 €105 €115 €


Ako rezervovať ubytovanie?
Ubytovanie v termíne od 12. - 13. 10. 2020 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk, kde uveďte zľavový kod OHGHJ. Rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa.
V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle +421 910 535 871.

Ubytovanie zahŕňa:

 • raňajky
 • wifi pripojenie
 • gopass kartu grátis
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • parkovanie


Dôležité upozornenie:
V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
 2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.


Miesto konania konferencie:

Hotel Grand Jasná****
031 01, Demänovská Dolina 71 

GPS súradnice: 48.970689, 19.580561


UPOZORNENIE!

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Spracovanie osobných údajov.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma ... 

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor