Detail kurzu

Vedenie porád a skupinové rozhodovanie online

PDCS

Popis kurzu

Pracujete z domu resp. z rôznych miest a riešite, ako efektívne zorganizovať a viesť poradu mimo pracovisko, projektové či iné pracovné stretnutie prostredníctvom online nástrojov? V aktuálnej situácii vám prinášame možnosť absolvovať jeden alebo viacero z kurzov so zameraním na online facilitáciu stretnutí, porád a konferencií, prípadne na riadenie tímu na diaľku. Kurzy sa konajú vždy od 9:00 do 13:00. Účastníci pred kurzom dostanú inštrukcie ako sa pripojiť online. 

Obsah kurzu

Hlavné témy kurzu zameraného na vedenie porád sú:

  • Ako v online nastaviť pravidelné porady, ich program a zápisy a ako porady efektívne viesť,
  • Ako sa skupinovo rozhodovať v online (divergentné a konvergentné postupy; brainstorming, zoskupovanie nápadov, skusmé hlasovanie posudzovanie položiek, prioritizácia, iné typy hlasovania),
  • Ako v online pracovných stretnutiach dosiahnuť prijateľnú kombináciu efektivity a budovania vzťahov, povzbudzovania pracovníkov, prípadne zábavy – ako pracovať s dynamikou skupiny v online,
  • Ako v online zabezpečiť efektívne riadenie tímu online – online nástroje a ďalšie metódy riadenia tímu na diaľku (niekoľko typov),
  • Skúšanie si online facilitovania a získanie spätnej väzby.


Ako prebieha online kurz? 

Prihláseným účastníkom vopred pošleme link, cez ktorý sa dostanú na online Zoom stretnutie. V priebehu kurzu vám lektor kurzu zdieľa materiály, delí vás do menších skupín, posiela linky na videá a dáva vám priestor na vyskúšanie si online facilitácie a následnú spätnú väzbu. 

Kurz nevyžaduje osobitnú znalosť online nástrojov! Jediné, čo potrebujete, je wifi pripojenie z miesta, kde sa nachádzate a zariadenie s kamerou (počítač, tablet, mobil).

Cieľová skupina

Vedúci pracovníci, vedúci projektového tímu, manžéri, teamlídri, projektoví manažéri a ďalší. 
Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu.
Hodnotenie
Organizátor