Detail kurzu

Manažérske zručnosti v praxi

Zelený klobúk s. r. o.

Popis kurzu

Rola manažéra predstavuje niekoľko významných zručností, ktoré ovplyvňujú nielen fungovanie pôsobiaceho v tejto pozícii ale i celé tímy a smerovanie ich členov. Ich zvládanie zohráva dôležitú úlohu pri dosahovanie rôznych cieľov, až po osobný rast a napredovanie od manažéra po leadra. Preto, zúčastnite sa vzdelávacieho programu,  kde sa budeme  venovať najmä praktickým zručnostiam, ktoré podporujú efektivitu manažérskych zručností.

Obsah kurzu

Hlavné témy vzdelávacieho programu:

SEBAPERCEPCIA

 • Vaša osobnosť a vnímanie manažérskych zručností.

V ROLY MANAŽÉRA

 • Manažér vz. Leader.
 • Manažérske úlohy a zručnosti.
 • Štýly riadenia.
 • Manažér ako dôležitý článok pre business.

MANAŽÉRSKA PRAX

 • Jednotlivec/skupina/tím.
 • Čo by mal vedieť manažér o práci s ľuďmi.
 • Typológia osobnosti.
 • Motivácia.
 • Komunikácia v manažérskej praxi.
 • Spätná väzba.

KEĎ TO V MANAŽÉRSKEJ PRAXI NEFUNGUJE

 • Bariéry v manažérskej praxi (medzigeneračná problematika, zmeny, riešenie neštandardných situácii..).
 • Riešenie náročných situácii.
 • Techniky v manažérskej praxi pre efektívne vedenie.

TIPY PRE EFEKTÍVNU MANAŽÉRSKU PRAX

 • Časový manažment.
 • Možnosti, inšpirácie pre podporu a posilnenie manažérskych zručností.
 • Osobný akčný plán.
 • Vzorec úspechu.


V prípade záujmu je možné vzdelávací program zrealizovať v uzavretej skupine u klienta.

Cieľová skupina

 • manažéri
 • potenciálny manažéri/leadri
 • všetci, ktorí pracujú/vedú/menežujú ľudí/zamestnancov
Certifikát Certifikát o absolvovanom vzdelávacom programe Poznámka k cene

Cena je konečná. Spoločnosť nie je platcom DPH.V cene vzdelávacieho programu je zahrnuté: 2 dňový vzdelávací program, pomôcky pre účastníkov, 2x obed, 4x občerstvenie, náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať