Detail kurzu

Color terapia - online kurz

Ing. Jana Jašková - eLearning Academy

Popis kurzu

Prečo color terapia? Cielenou aplikáciou farby, spojenie zraku, hypotalamu, endokrinného a autonómneho nervového systému dokážeme vyživiť a harmonizovať naše regulačné sústavy. A je to práve regulácia, ktorá rozhoduje o aktivite všetkých orgánov a žliaz, o našom prežívaní emócií, nadšení, vitalite, energii. Color terapia je darom a všeliekom na všetky kondície a všetky symptómy a má potenciál pôsobiť od spirituálnej, mentálnej, emocionálnej až po fyzickú úroveň.

  • ZAČIATOK ŠTÚDIA - aktivácia kurzu do 24 hod. od úhrady kurzového poplatku 
  • KONIEC ŠTÚDIA - individuálne štúdium s maximálnym ukončením do 6 mesiacov od aktivácie kurzu
  • INFORMÁCIE O ŠTÚDIU - www.kurzy-liecenia.sk

Obsah kurzu

Princípy kurzu colorterapia

I. Spojenie východnej a západnej medicíny

V kurze color terapie spájame hneď dva prístupy. Na jednej strane prepájame farby so systémom s niekoľko tisícročnou tradíciou – náuke o čakrách a zároveň vychádzame z poznatkov anatómie a fyziológie, kde sledujeme efekt elektromagnetickej energie umocnenej vo farbách, cez retinohypotalamickú cestu a jej vplyv na regulačné sústavy – endokrinný a nervový systém. Oboma cestami dôjdeme k jednému cieľu.

II. Cielené a adresné aplikovanie farieb

Základom je porozumieť čakrám, ktoré kopírujú vlastnosti endokrinných žliaz a telesných sústav. Je to paradox, že to, čo bolo praktizované v indickej medicíne už pred niekoľkými tisíckami rokov medicína dokázala len v posledných storočiach. Každá čakra sa viaže s jednou farbou, každá čakra má svoje funkcie, každá čakra je zdrojom energie, rovnako ako každá farba. Cielené a adresné aplikovanie farieb znamená naplniť energetické potreby čakier a následne nášho fyzického tela.

III. Terapeutické vlastnosti farieb

V neposlednom rade, ak vieme, ako fungujú čakry a naše fyzické telo, potom nám zostáva dokonale sa zoznámiť s atribútmi farieb. V kurze color terapie budeme pracovať s 8 farbami elektromagnetického spektra.

Viac na: https://www.kurzy-liecenia.sk/sk/color-terapia.alej

Certifikát Po úspešnom ukončení štúdia získava absolvent certifikát Poznámka k cene

V cene je zahrnutý komplexný kurzový materiál, vedenie lektora, bezplatné konzultácie, certifikát

Hodnotenie
Organizátor