Detail kurzu

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Cieľom vzdelávania je poskytnúť účastníkom základné znalosti z oblasti právnych predpisov súvisiacich so znaleckou činnosťou a teoretické poznatky z jednotlivých odvetví znaleckého odboru Ekonómia a manažment (Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie a Personalistika) a zo znaleckého odboru Ekonomika a riadenie podnikov, s ich aplikáciou pre príslušný znalecký odbor a odvetvie.

Obsah kurzu

Absolvent vzdelávania získa potrebné teoretické a praktické vedomosti pre vykonávanie znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach znaleckého odboru 090000 Ekonómia a manažment a v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a po úspešnej záverečnej skúške získa osvedčenie potrebné na zápis do zoznamu znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum pre znalcov.

Cieľová skupina

Cieľová skupina

uchádzači o výkon znaleckej činnosti

Certifikát Forma ukončenia: Obhajoba záverečnej práce, záverečná písomná a ústna skúška vykonaná pred odbornou komisiou. Poznámka k cene

V cene kurzu je zahrnutý poplatok za vydanie osvedčenia. Kurz prebieha prezenčne, prípadne on-line, v závislosti od pandemickej situácie.

Kontaktná osoba

Mgr. Martina Prejsová
+421867295360
znalectvo.bbs@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor