Detail kurzu

Kvalifikácia Lektor - overovanie odbornej spôsobilosti, CERTIFIKÁCIA

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)

Popis kurzu

Pre klientov, ktorí potrebujú oficiálny doklad o kvalifikácii LEKTOR je určená  certifikačná skúška "Overenie odbornej spôsobilosti v kvalifikácii Lektor"

ALKP je jednou z dvoch inštitúcií na Slovensku, ktoré vykonávajú overovanie odbornej spôsobilosti lektorov. 

Výstupom je nadobudnutie osvedčenia o kvalifikácii Lektor.

Obsah kurzu

Skúška sa delí na teoretickú a praktickú časť. 

V rámci teoretickej časti skúšky si klient ťahá jednu teoretickú otázku z lektorských zručností, ktorú zodpovie pred 4 člennou komisiou. 

V rámci praktickej časti skúšky si klient pripraví lektorské vystúpenie, ktoré prezentuje pred komisiou. Komisia sleduje lektorské zručnosti lektora a overuje jeho spôsobilosť v lektorských zručnostiach. 

Ak klient skúškou overovania spôsobilosti v lektorských zručnostiach obstojí, obdrží osvedčenie o kvalifikácie lektor. 


Cieľová skupina

K overeniu odbornej spôsobilosti môže pristúpiť osoba, ktorá:

1. Absolvovala akreditované vzdelávanie Lektor

ALEBO

2. Má minimálne 5 ročnú prax ako lektor

Certifikát Osvedčenie o kvalifikácii Lektor Poznámka k cene

Cena certifikácie v rámci vypísaných termínov je 150 Eur. Cena certifikácie - individuálny termín je 350 Eur.

Kontaktná osoba


0918 185 148
alkp@alkp.sk

Hodnotenie
Organizátor