Detail kurzu

Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi - Ing. Mária Horváthová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

V súvislosti s novelizáciami, ktoré v roku 2022 prinášajú zmeny do oblasti účtovníctva, dane z príjmov, cestovných náhrad, elektronickej fakturácie a taktiež do Obchodného zákonníka, pre vás organizujeme školenie s Ing. Máriou Horváthovou. Predstaví vám nové lehoty, požiadavky na účtovníctvo podnikateľov, objasní , ako sa mení register účtovných závierok, a tiež poradí, ako v praxi postupovať po digitalizácii účtovníctva a úprave elektronickej fakturácie. Zo školenia si domov odnesiete konkrétne postupy, návody aj odporúčania, ktoré vám lektorka ešte počas školenia predostrie na reálnych príkladoch z praxe.

 

Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE

Obsah kurzu

Popis

 Korona Safe: 

  • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
  • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
  • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
  • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
  • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike


Program

  • Novela zákona o účtovníctve – požiadavky na digitalizáciu účtovníctva; zmeny registra účtovných závierok
  • Novely Obchodného zákonníka – požiadavky na účtovníctvo podnikateľov;  vedenie účtovníctva, účtovné závierky
  • Ostatné novely hmotnoprávnych predpisov v účtovníctve podnikateľov; zákon o dani z príjmov, cestovné náhrady
  • Legislatívna úprava elektronickej fakturácie


Harmonogram

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Profil lektoraIng. Mária Horváthová

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 417053414
sinska@pp.sk

Hodnotenie




Organizátor