Detail kurzu

Webinár: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022 - Ing. Mária Horváthová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Webinár s Ing. Máriou Horváthovou vás komplexne prevedie novelami Obchodného zákonníka (účinnosť od 1. 1. 2021) a ich vplyvom na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, účtovné povinnosti a daň z príjmov. V rámci programu si predstavíme všetko dôležité, čo pre správne vedenie účtovníctva v tomto roku potrebujete vedieť. Medzi okruhmi tém si preto vypočujete detailné informácie o povinnostiach účtovania na účtoch vlastného imania, štruktúre vlastného imania, úhrade straty spoločníkom, rezervnom fonde a tiež obmedzení výplaty podielu na zisku. Účastníkom bude navyše predstavený nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý má vyriešiť aktuálne pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku.

Obsah kurzu

onusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní


Program

  • Vplyv noviel Obchodného zákonníka na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, povinnosti pre účtovníctvo  a daň z príjmov
  • Peňažné a nepeňažné  vklady do ZI, príspevky do kapitálového fondu z príspevkov 
  • Povinnosť účtovať na účtoch vlastného imania v nadväznosti na povinnosti ustanovené Obchodným zákonníkom
  • Úhrada straty spoločníkom
  • Doplnenie rezervného fondu
  • Obmedzenia výplaty podielu na zisku v nadväznosti na povinnosti Obchodného zákonníka
  • Zmena štruktúry vlastného imania
  • Pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku
  • Diskusia

 

 Harmonogram

13.00 – 14.30 prednáška
14.30 – 15.00 prestávka
15.00 – 16.00 prednáška spojená s diskusiou


Profil lektoraIng. Mária Horváthová

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor