Detail kurzu

ASP.NET Core gRPC - ONLINE

Miroslav Holec

Popis kurzu

Naučíte sa vytvárať rýchle aplikácie gRPC pre komunikáciu medzi službami v podnikovej infraštruktúre a so zvyškom sveta. Dozviete sa o nástupcovi služieb WCF.

-- školenie je možné usporiadať na zákazku vo firme (Slovensko)
-- kurzy otváram priebežne podľa záujmu (od 3 osôb)

Obsah kurzu

 • Stručný úvod do ASP.NET Core, HTTP/2 a HTTP/3
 • Štruktúra projektu gRPC v ASP.NET Core
 • Protocol Buffers a Contract First
 • Code First Development pre tímy .NET
 • Vývoj služby gRPC na strane servera
 • Vývoj klienta na komunikáciu so službou gRPC
 • Streamovanie v službách gRPC a praktické využitie
 • Dependency Injection a životný cyklus služby gRPC
 • Riadenie životného cyklu pomocou middlewarov
 • Integrácia autentizácie, autorizácie a spracovania tokenov
 • Výnimky, protokolovanie, overovanie a ďalšie súvisiace témy
 • Porovnanie s WCF, REST a výber správnej technológie
 • Publikovanie a hosťovanie gRPC služieb

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre vývojové tímy, ktoré hľadajú alternatívu k službám WCF a REST alebo hľadajú výkonné riešenie na komunikáciu medzi webovými službami. Školenie ocenia aj vývojári, ktorí potrebujú vytvoriť API založené na kontraktoch.
Poznámka k cene

ukážky, odkazy a prezentácie

Hodnotenie
Organizátor