Detail kurzu

SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE - VÝCVIK september 2023

ModernaBrain, s.r.o.

Popis kurzu

Základy konštelačnej práce pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov  september 2023


Jedinečná a pokroková psychoterapeutická technika. Vaše problémy môžu prameniť z minulosti. Rodinné konštelácie odhalia tajomstvá v rode, opakované vzorce správania, ktoré sa tiahnu naprieč generáciami.

Moderná metóda Rodinné konštelácie pracuje na princípe usporiadania systémov, v ktorých existujeme. Výsledkom je výrazná zmena kvality vzťahov, pretože rodinný systém sa stáva vyvážený a fungujúci. Cieľom je objavenie a uvoľnenie skrytých väzieb v rodinných systémoch, ktoré nepriaznivo zasahujú do nášho života.

Rodinné konštalácie majú pôvod v učení Berta Hellingera (1925), nemeckého terapeuta, ktorý počas svojej misijnej práce v Afrike (16 rokov) v kmeni Zulu pozoroval a pochopil systém vzťahov v rodinných systémoch. Po štúdiu terapeutických smerov v západnej Európe a v Amerike svoje skúsenosti zhrnul a vytvoril nové pokrokové techniky – rodinné konštelácie. Zistil, že opakované vzorce správania sa tiahnu naprieč generáciami v celom rodinnom systéme. Konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy odstrániť.


Obsah kurzu

Základy konštelačnej práce pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov  september 2023


Časová dotácia:

 • šesť 2-dňových stretnutí +  účasť 2x na seminári Rodinné konštelácie  (14 dní)

Odporúčanie:

 • základné informácie o konštelačnej metóde
 • film „Já jinak“ (Another Self), netflix

Cena:     2000,- € (písomné materiály, obed a občerstvenie)

Obsahové zameranie:

 • História, autor – Bert Hellinger, trendy, následníci
 • Plusy a mínusy konštelácií, rizika pre klienta a lektora
 • Systémy otvorené vs. uzavreté
 • Lektor – klient vstupný rozhovor
 • Intuícia, komunikácia verbálna neverbálna
 • Dynamika v rodinnom systéme, triangulácia, parentifikácia, ťažké osudy, traumy…
 • Terminológia, práca so zástupcami
 • Pravidlá v RK , pôvodná a súčasná rodina, náhradná rodina, adopcia
 • Pravidlá v OK, firma, inštitúcia, zamestnávateľ, zamestnanec
 • Symboly, rituálne vety
 • Stavanie systémov malých, rodinných, organizačných, experimentálnych, globálnych…
 • Psychické onemocnenia, traumy, psychospirituálna kríza
 • Psychosomatické prejavy, základy psychosomatiky
 • Genogram
 • Osobný rodokmeň, rodinná kronika
 • Archetypy, mytológia, životné mýty
 • Fylogeneticky, ontogenetický proces
 • Locus geni
 • Etika
 • Transgeneračný prenos
 • Shelldrake, morfogenetické pole, holistický model, zrkadlové neuróny, fraktály

 

Cieľová skupina

pripravujeme pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov 
Certifikát o absolvovaní výcviku

Kontaktná osoba

Mgr. Pavol Korček
00421905231066
pavol@modernabrain.sk

Hodnotenie
Organizátor