ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV - Archivácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V oblasti správy dokumentov dochádza v roku 2015 k úpravám, a to prostredníctvom dvoch legislatívnych opatrení:

 • novelou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • novou vyhláškou MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci.

Cieľová skupina

Seminár je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty.

Obsahová náplň

AKTUÁLNE ZMENY V SPRÁVE DOKUMENTOV NA SLOVENSKU

 • Novela zákona o archívoch a registratúrach
 • Nová vyhláška MV SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci
 • Nové registratúrne poriadky a registratúrne plány

Výklad ustanovení nových právnych predpisov a z nich pre pôvodcov registratúry vyplývajúcich povinností

Návod na jednoduché spracovanie nového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu v súlade s novou vyhláškou MV SR

Cieľ seminára

V oblasti správy dokumentov dochádza v roku 2015 k úpravám, a to prostredníctvom dvoch legislatívnych opatrení:

 • novelou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • novou vyhláškou MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci.

PROGRAM

 • legislatíva platná pre oblasť správy registratúry – výklad ustanovení návrhu novely zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou 1. 7. 2015)
 • výklad ustanovení návrhu vyhlášky MV SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci,
 • nová metodika v oblasti správy registratúry
 • špecifiká manipulácie s elektronickými dokumentmi
 • riešenie Vašich konkrétnych otázok

Lektor:
Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 910 780 619, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape