Detail kurzu

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Popis kurzu

Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov – máte jedinečnú príležitosť.

Obsah kurzu
 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka.
 • (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia.
 • (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýt­ne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru.
 • (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami.
 • Odpočet dane.
 • (podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka.
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze.
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze).
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy).
 • Diskusia.
Cieľová skupina

Dopravcovia podnikajúci v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielatelia, účtovníci.

Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: účasť na seminári, pracovné materiály, písacie potreby, občerstvenie, obed.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

OrganizátorĎalšie termíny kurzu

Termín Cena Zarezervovať