Networking

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vytváranie a  budovanie vzťahov je jeden z prostriedkov, ktorý vedie k vyššej efektivite a profesionalite. Interaktívny skupinový tréning/workshop je zameraný na pochopenie princípov networkingu a osvojenie si jednoduchých a  rýchlo uplatniteľných techník vytvárania, rozširovania udržiavania pracovných aj nepracovných vzťahov.

Cieľová skupina

Vyšší a stredný manažment, projektoví manažéri, profesionáli z neziskového sektora.

Obsahová náplň

  • pochopenie dôležitosti systematického networkingu
  • pochopenie a osvojenie si techník využiteľných pre networking
  • naučenie sa základných princípov profesionálneho vytvárania vzťahov a budovania siete kontaktov (osobný branding, práca so sieťou kontaktov atď.)
  • nastavenie konkrétnych ďalších krokov, ktoré účastníci využijú v reálnych pracovných aj mimopracovných situáciách

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Matúš Trnkus
mobil:
+421 949 154 *** zobraziť

email:
trnkus@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/526 315 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.maxman-consultants.com

Adresa
Maxman Consultants
Gajova 4, P. O. Box 5, Bratislava Zobraziť na mape