DETAIL KURZU

DPH - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty, platná od 1.1.2019

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Michalovce

Popis kurzu

Seminár k Novele zákona o dani z pridanej hodnoty

Obsah kurzu

1.Zrušenie inštitútu zábezpeky na daň a jej vysporiadanie v roku 2019

2.Predaj podniku, alebo jeho časti – zákonná registrácia v zmysle rozsudkov ESD

3.Zmena definície obratu pre účely registrácie platiteľa DPH a stanovenia koeficientu na pomerné odpočítanie dane

4.Dodanie tovarov/služieb pri použití poukazov – deň vzniku DP a základ dane

5.Dodanie a nájom nehnuteľnosti – zmeny v právnej úprave zdaňovania dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti a v prenose DP na príjemcu / rozsudky ESD/

6.Predaj / nájom bytov, ak sa uplatnilo pri výstavbe/ rekonštrukcii odpočítanie dane

7.Dodanie pozemkov/ stavebné pozemky/ zložené a samostatné plnenie a vplyv na zdanenie a odpočítanie dane

8.Úprava odpočítania dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti s rozsahom použitia hnuteľného majetku na podnikanie

9.Ostatné úpravy pre rok 2019

10.Diskusia

Cieľová skupina

bez určenia

Poznámka k cene

obsahuje náklady na organizáciu seminára, študijný materiál, občerstvenie, teplý obed a režijné náklady AV

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmichalovce@avmichalovce.sk

Hodnotenie
Organizátor