DETAIL KURZU

Novela zákona o DPH od 1.1.2018

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Michalovce

Popis kurzu

Školenie k Novele zákona o DPH od 1.1.2018

Obsah kurzu

 1. rozšírenie ustanovení o zábezpeke, vrátenie zábezpeky pred uplynutím lehoty 12 mesiacov
 2. zmena vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla
 3. zmena podmienok pre trojstranný obchod
 4. zavedenie oznamovacej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti, ktorú sa platiteľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH
 5. úprava oslobodenia od dane pri bezodplatnom dodaní tovaru formou daru
 6. rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre účely úpravy odpočítanej dane
 7. zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu – zosúladenie uplatňovania osobitnej úpravy pre cestovné kancelárie s judikatúrou Súdneho dvora EÚ
 8. osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby – vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v prípade postúpenia pohľadávky – výnimka zo systému
 9. zrušenie limitu 5 000 eur (základ dane) pre uplatnenie tzv. tuzemského samozdanenia pri prenose daňovej povinnosti – dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov
 10. nový inštitút daňového zástupcu zahraničnej osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu určeného na dodanie do iného štátu
 11. zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu zrušenia registrácie neboli tovar alebo služba dodané
 12. opatrenie, ktorým sa ustanovuje nový vzor daňového priznania k DPH

Cieľová skupina

bez určenia

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 56/688 38 22
avmi@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor