Rozhovory so zamestnancom (hodnotiace)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Hodnotiaci rozhovor môže byť vedený rôznymi spôsobmi – formálne, kde hlavné slovo má nadriadený, či ako dialóg, kde väčšinu času rozpráva zamestnanec. Čo je skutočným cieľom rozhovoru? Na základe kurzu spoznáte efektívny spôsob vedenia hodnotiacich rozhovorov, ktorý zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia zhody medzi manažérom a zamestnancom. Spoznáte najčastejšie chyby, ktorých sa hodnotitelia dopúšťajú pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ako aj to, ako sa im vyhnúť. Na základe celého tréningu budete mať možnosť spoznať rôzne metódy, ktorými dosiahnete vyšší stupeň objektivity a transparentnosti pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ako aj to ako prepojiť hodnotiace rozhovory na ďalšie personálne nástroje vašej spoločnosti.

Cieľová skupina

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci vo všetkých oddeleniach

Obsahová náplň

 • Význam hodnotenia v procese vedenia a riadenia ľudí
 • Teoretické pozadie – kontext systému hodnotenia zamestnancov
 • Príprava na hodnotenie
 • Čo hodnotiť – oblasti hodnotenia pracovníkov, škály merania
 • Príprava na hodnotiaci rozhovor
 • Ako viesť hodnotiaci rozhovor
 • Princípy vedenia rozhovoru – udržiavanie rozhovoru v konštruktívnej rovine
 • Najčastejšie chyby v procese hodnotenia
 • Zručnosti hodnotiteľa, typy hodnotiteľov
 • Typy zamestnancov – čo robiť ak sa hodnotený podhodnocuje či nadhodnocuje
 • Prepojenosť na ďalšie personálne nástroje
 • Ťažké situácie ako sa s nimi vysporiadať
 • Čo všetko motivuje zamestnancov
 • Identifikácia motivačných faktorov konkrétneho pracovníka
 • Vedenie motivačných rozhovorov
 • Praktický nácvik so získaním spätnej väzby

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácie

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martina Vyskočová
tel:
+421 911 878 *** zobraziť

email:
martina@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 036 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť

web: www.mvacademy.sk

Adresa
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
MVA Slovakia s. r. o., Pluhová 40/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)