Kurz: Rozhovory so zamestnancom (hodnotiace)

Popis kurzu

Hodnotiaci rozhovor môže byť vedený rôznymi spôsobmi – formálne, kde hlavné slovo má nadriadený, či ako dialóg, kde väčšinu času rozpráva zamestnanec. Čo je skutočným cieľom rozhovoru? Na základe kurzu spoznáte efektívny spôsob vedenia hodnotiacich rozhovorov, ktorý zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia zhody medzi manažérom a zamestnancom. Spoznáte najčastejšie chyby, ktorých sa hodnotitelia dopúšťajú pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ako aj to, ako sa im vyhnúť. Na základe celého tréningu budete mať možnosť spoznať rôzne metódy, ktorými dosiahnete vyšší stupeň objektivity a transparentnosti pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ako aj to ako prepojiť hodnotiace rozhovory na ďalšie personálne nástroje vašej spoločnosti.Obsah kurzu

 • Význam hodnotenia v procese vedenia a riadenia ľudí
 • Teoretické pozadie – kontext systému hodnotenia zamestnancov
 • Príprava na hodnotenie
 • Čo hodnotiť – oblasti hodnotenia pracovníkov, škály merania
 • Príprava na hodnotiaci rozhovor
 • Ako viesť hodnotiaci rozhovor
 • Princípy vedenia rozhovoru – udržiavanie rozhovoru v konštruktív­nej rovine
 • Najčastejšie chyby v procese hodnotenia
 • Zručnosti hodnotiteľa, typy hodnotiteľov
 • Typy zamestnancov – čo robiť ak sa hodnotený podhodnocuje či nadhodnocuje
 • Prepojenosť na ďalšie personálne nástroje
 • Ťažké situácie ako sa s nimi vysporiadať
 • Čo všetko motivuje zamestnancov
 • Identifikácia motivačných faktorov konkrétneho pracovníka
 • Vedenie motivačných rozhovorov
 • Praktický nácvik so získaním spätnej väzby

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácieCieľová skupina

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci vo všetkých oddeleniachKontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk


Organizátor