Kurz: Aktualizace ISO 9001

Popis kurzu

Seznámení s dokumentem ISO/DIS 9001. Kurz Vás připraví na změny a firemní implementaci změn.Obsah kurzu

Obsah kurzu: Závazná struktura norem – Annex SL Požadavky ISO/DIS 9001 Stěžejní změny oproti předchozí verzi Příklady, rady a doporučení z praxeCieľová skupina

Externím auditorům kvality, manažerům kvality a všem, kteří se chtějí seznámit s normativní změnou.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 2 748,00 Kč bez DPH (3 298 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 2 290,00 Kč bez DPH (2 748 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor