Angličtina - začátečníci

Popis kurzu

CHARAKTERISTIKA:

 • 6 kurzov
 • pokročilosti: A0+ (naprostí začátečníci), A1 (začátečníci)
 • délka trvání 8, 16, 24, 32 týdnů
 • zahajování každých 6–8 týdnů
 • počet kurzů – v různých časech a dnech
 • kurzy obecného jazyka či obecně obchodního jazyka
 • kurzy konverzační a speciální kurzy reálií příslušné jazykové oblasti, kurzy literatury
 • kurzy zkouškové – jazyková příprava a výcvik k různým typům státních a mezinárodních zkoušek (TOEFL, PET, FCE, CAE, CPE, ZDaF, ZMP, DELF, DALF,…), evropský znalostní referenční rámec A1 – C2 – evropské zkoušky TELC; osvědčení dle EU rámce ZDARMA
 • jsme akreditované testovací centrum ETS Global – nejrozšířenější mezinárodní testy TOEIC (Aj) či TFI (Fj) v rámci studia ZDARMA
 • pouze vysoce kvalifikovaní lektoři čeští i zahraniční (možná i kombinace českých gramatických i rodilých konverzačních lektorů v rámci jednoho kurzu), kvalita lektorů prověřená naší dlouhou spoluprací a jejich zapojením do lektorsky velmi náročných intenzivních skupinových jazykových kurzů (příprava na mezinárodní a státní jazykové zkoušky z příslušných jazyků)
 • moderní výukové metody – konverzačně i gramaticky vyvážená výuka (zaměřená na všechny jazykové kompetence: porozumění čtenému i slyšenému projevu, komunikace, psaní); výuka zajištěna dle špičkových učebnic, audio + video technika; výuka založena na komunikativním přístupu, který vede k překonání jazykové bariery a ke schopnosti využívat jazyk aktivně na dané cílové jazykové úrovni. Gramatické struktury jsou zvládnuty především aplikovaně, slovní zásoba je vyučována v kontextu vyjádření v jazyce, důraz je kladen na tzv. funkční jazyk (functional language) se zdůrazněním hlavně aktivních jazykových dovedností
 • speciální metoda pro dyslektiky a jazykově méně nadané
 • zajištění studijní literatury institutem, k dispozici široká knihovna doplňkových materiálů, poslechů, interaktivních výukových videoprogramů
 • coffee break, počítačová studovna, internetové a kopírovací centrum v budově institutu
 • program „svět jazyků pro Vás“ poradenství , zajištění a kompletní servis zahraničních jazykových pobytů a odborných stáží – na požádání Vám rádi zašleme nabídku

Obsah kurzu

Rozvrhy jednotlivých skupin:

U nás se nepřihlašujete „naslepo“ do předem zadaných skupin a tedy nečekáte, jestli se skupina nakonec otevře nebo se těsně před realizací zruší. Z Vašich údajů o pokročilosti (absolvování pokročilostního testu) a časových dispozicích vytváříme konečné rozvrhy kurzů, ve standardních jazycích otevíráme kurzy ve všech pokročilostech a to v různých dnech a časech a ve více rozvrhových variantách. Tímto způsobem se nám daří respektovat časový plán většiny zájemců.

Velikost jazykové skupiny

 • JS: standardní skupina 10 – 14 účastníků
 • JM: mini skupina 4 – 9 účastníků
 • Škola uplatňuje unikátní systém tzv. „2=3“. Cena dvouhodinové lekce (2×45min) v mini-skupině se rovná ceně tříhodinové lekce (3×45min) v klasické skupině. Tento systém umožňuje plynulé dořazování skupin a tím jejich pokračování a návaznost i pro příští období s minimálním rizikem ukončení existence skupin v následujícím semestru.

Délka jazykových bloků a doba výuky

 • nejdelší kurzy na trhu za výbornou cenu
 • standardně 1 prodloužený semestr (říjen až leden nebo únor až květen – tj. celkem 4 měsíce = plných 16 týdnů)
 • či 2 semestry – jeden akademický rok (září až květen, celkem 8 měsíců = plných 32 týdnů)
 • záhájení v průběhu semestru – na základě vstupních (pokročilostních) testů i během semestru (úprava ceny)
 • mini skupiny zahájení každých 6–8 týdnů
 • rozložení výuky na bloky 1×3 vyuč. hodiny týdně (JS) či 1×2 vyuč.hodiny týdně (JM), možno kombinovat dva a více bloků (tím realizujete 4 – 9 hodin týdně)
 • výuka dopoledne, odpoledne i večer: od 8,00 od 10,30; od 13,00 od 15,30 či od 16,15 od 18,00 či 18,30
 • efektivní výuku a trvalejší výsledek lze získat v progresivních kurzech (s dlouhodobějším záměrem, vedoucí studenty od jednoho jazykového stupně k dalšímu) – kombinace návazných semestrů

Cieľová skupina

 • všechny věkové kategorie
Poznámka k cene

SLEVA heslo "EDUMENU" - 10%; akreditovaný program - osvobození od DPH (škola ve vyhl. MŠMT)

Kontaktná osoba

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. - ing.Eva Mocová, Jana Bělochová,...
+420 274 776 256
info@bi.cz

Organizátor