DETAIL KURZU

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Od:

BOHEMIA INSTITUT s.r.o.

Praha 10

Popis kurzu

Tématické zaměření kurzů

 • Klíčové kompetence úspěšného manažera
 • Vedení lidí a jejich motivace
 • Týmová práce, vedení týmů, budování a zvyšování výkonnosti týmu
 • Vedení pracovních porad
 • Personální management pro managery
 • Time management
 • Stres Management

Metody výuky:

 • výklad
 • individuální a skupinová práce
 • moderovaná diskuse
 • případové studie
 • simulace
 • rolové hry
 • pořízení a vyhodnocení videozáznamů
 • testování, dotazníky
 • používání výcvikových videoprogramů
 • písemné materiály
Obsah kurzu

Propojení teorie a praxe

– Kvalifikace lidí, jejich odborné, individuální a sociální kompetence představují souhrn předpokladů k pracovnímu výkonu. V souvislosti s kompetencemi jsou vymezovány znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti a postoje jako předpoklady úspěšnosti pro určité pracovní pozice.

 • Při identifikaci potřeb v oblasti sociálně psychologických a manažerských dovedností lze vycházet ze standardně žádoucích kompetencí.
 • Kurzy sledují rozvoj osobnostního potenciálu účastníků, rozšíření profesních kompetencí v daných oblastech, doplnění či prohloubení znalostí a získání či posílení dovedností v průběhu tréninků.
 • Výuka se řídí konkrétními podmínkami Vaší firmy. Účastníci řeší případy z každodenní praxe.

Interaktivní přístup

Kurzy jsou dynamické a interaktivní (poznatky jsou předávány interaktivní formou), zaměřené na praktické zvládnutí technik a metod, orientované na praxi. Účastníci opakováním situací, řešením problémů, vlastní aktivitou a iniciativou v interaktivních metodách získávají konkrétní dovednosti.

Flexibilita

Reagujeme na aktuální potřeby účastníků v průběhu kurzu. Zpětná vazba je základním stavebním kamenem. Lektor je v roli kouče, který předává nové poznatky, ale především diskutuje, řeší individuální potřeby účastníků, zprostředkovává nové pohledy na situace a jejich dosavadní řešení.

Vyhodnocení výsledků

V průběhu programu i na jeho konci monitorujeme efektivitu programu. Jsme v kontaktu se zadavatelem a pravidelně informujeme o výsledcích.

Organizační zajištění a místo konání kurzů

 • Kurz zajistíme ve vlastních prostorách v Praze.
 • Kurz zajistíme v místě podle požadavků klienta (ve firmě, v rekreačním a školicím zařízení…)

Cieľová skupina

Koncipujeme na základě specifických potřeb klienta pro určitou cílovou skupinu:

 • management
 • mistry
 • personalisty
 • obchodníky
 • administrativu…

Kontaktná osoba

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. - ing.Eva Mocová, Jana Bělochová,...
+420 274 776 256
info@bi.cz

Hodnotenie
Organizátor