Daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prednáška je zameraná na vyčíslenie výsledku hospodárenia a jeho transformácia na základ dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2017

Cieľová skupina

bez určenia

Obsahová náplň

Úpravy obsiahnuté v novelách zákonoch , ktoré sú účinné od 1.1.2017 a od 1.1.2018 , ktoré majú vplyv na vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2017. 1/ Smernica EÚ – ATAD -definícia nových pojmov a nové pravidlá proti praktikám vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy dopad na fungovanie vnútorného trhu. 2/ Vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie 2017 a jeho úprava na základ dane

 • daňové a nedaňové výdavky
 • kompenzačné platby
 • nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku
 • marketingové služby
 • odplaty za provízie
 • výdavky vyplácané daňovníkom nezmluvného štátu
 • výdavky za poradenské a právne služby
 • získanie certifikátov
 • výdavky na podporu športu
 • výdavky na duálne vzdelávanie žiakov
 • zmluvné pokuty
 • podpora domáceho kúpeľníctva
 • doprava zamestnancov na pracovisko zabezpečovaná zamestnávateľom
 • tvorba opravných prostriedkov

2 /Hmotný a nehmotný majetok

 • Odpisy aj na prenajatom majetku,
 • Členenie stavieb podľa stavebného zákona

Problematika transferového oceňovania Zrušenie daňovej licencie Zdaňovanie divident Zníženie sadzby dane Predpokladané zmeny v tlačive DP pre právnické osoby na rok 2017.

Lektor:
Ing. Angela Michňová

Termíny kurzov

26.01.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jarmila Kurdilová Mgr.
tel:
+421 56/688 38 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť


Adresa
Hotel Družba Michalovce, Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce, 071 01 Michalovce

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), Michalovce Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)