Detail kurzu

Daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2018

Popis kurzu

Prednáška je zameraná na vyčíslenie výsledku hospodárenia a jeho transformácia na základ dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2018

Obsah kurzu

Úpravy obsiahnuté v novelách zákonoch , ktoré sú účinné od 1.1.2017 a od 1.1.2018 , ktoré majú vplyv na vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2018. 1/ Smernica EÚ – ATAD -definícia nových pojmov a nové pravidlá proti praktikám vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy dopad na fungovanie vnútorného trhu. 2/ Vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie 2018 a jeho úprava na základ dane

 • daňové a nedaňové výdavky
 • kompenzačné platby
 • nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku
 • marketingové služby
 • odplaty za provízie
 • výdavky vyplácané daňovníkom nezmluvného štátu
 • výdavky za poradenské a právne služby
 • získanie certifikátov
 • výdavky na podporu športu
 • výdavky na duálne vzdelávanie žiakov
 • zmluvné pokuty
 • podpora domáceho kúpeľníctva
 • doprava zamestnancov na pracovisko zabezpečovaná zamestnávateľom
 • tvorba opravných prostriedkov

2 /Hmotný a nehmotný majetok

 • Odpisy aj na prenajatom majetku,
 • Členenie stavieb podľa stavebného zákona

Problematika transferového oceňovania Zrušenie daňovej licencie Zdaňovanie divident Zníženie sadzby dane Predpokladané zmeny v tlačive DP pre právnické osoby na rok 2018.

Cieľová skupina

bez určenia

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmichalovce@avmichalovce.sk

Organizátor