Kurz: Vedenie a budovanie tímu, tímová spolupráca

Popis kurzu

Zámerom modulu je identifikovať základné znaky vysoko efektívnych tímov a na základe toho si zmapovať situáciu vo vašom tíme. Spoznáte rôzne tímové role, ich silné a slabé stránky, ako aj to, ako využiť poznatky o tímových roliach v praxi. Spoznáte rôzne štýly situačného vedenia zamestnancov v praxi. Budete mať možnosť preniknúť do zákonitostí ľudskej motivácie, ako aj to, ako zvládnuť rôznych náročných členov tímu.Obsah kurzu

 • Kedy hovoríme o tíme?
 • Znaky vysoko efektívnych tímov
 • Fázy vývoja tímu a rola manažéra v jednotlivých etapách
 • Tímové role a využitie poznatkov v praxi
 • Zrelosť zamestnancov a voľba efektívneho štýlu vedenia
 • Motivácia zamestnancov – najnovšie prístupy k pochopeniu motivácie
 • Zvládanie náročných členov tímu

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácieCieľová skupina

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci vo všetkých oddeleniachKontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk


Organizátor