Manažment zvládania konfliktov

Popis kurzu

Prostredníctvom tohto kurzu porozumiete špecifikám konfliktov. Spoznáte svoj vlastný štýl riešenia konfliktov a aj to, nakoľko je efektívny. Na základe kurzu si budete mať možnosť rozšíriť paletu komunikačných či vyjednávacích technik, ktoré vám zvýšia pravdepodobnosť úspešného vyriešenia vzniknutej situácie. Spoznáte osobitosti a zákonitosti riešenia konfliktov vo dvojici, či skupinového riešenia konfliktov.

Obsah kurzu

 • Konfliktné situácie z praxe a ako ich zvládať
 • Základné postoje ku konfliktom a ich vplyv na spôsob konania v konfliktných situáciách
 • Najčastejšie spôsoby zaobchádzania s konfliktom
 • Môj prístup k riešeniu konfliktov
 • Fázy vývoja konfliktu
 • Stratégie riešenia konfliktu v pracovnej či osobnej oblasti
 • Komunikačné techniky a nástroje na zvládnutie konfliktov
 • Riešenie konfliktov jeden na jedného
 • Skupinové riešenie konfliktov
 • Modelové situácie

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácie

Cieľová skupina

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci, ale aj zamestnanci vo všetkých oddeleniach

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Organizátor