Manažment zmeny

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Život je určovaný sústavnými zmenami. Ak chce podnik na trhu prežiť, musí ich zvládať. Rola manažéra sa nevzťahuje už len na klasické vedenie či riadenie ľudí. Súčasťou práce sa stáva i zvládanie zmien, ako i „nadchýňanie" podriadených pre zmenu.

Zámerom tréningu je preto uvedomiť si vašu úlohu pri riadení zmien. Budete mať možnosť identifikovať jednotlivé fázy, ktorými prechádza celý proces zmien, ako aj spoznať najčastejšie príčiny, ktoré bránia zamestnancom prijať zmeny. Aby ste eliminovali odpor k zmenám, oboznámite sa s rôznymi technikami a metódami, ktoré vám uľahčia zaviesť zmenu vo vašom prostredí. V konečnom dôsledku na základe tréningu zvýšite kvalitu profesionálneho zvládania pracovných situácií v čase zmien.

Cieľová skupina

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci vo všetkých oddeleniach

Obsahová náplň

 • Je zmena potrebná? Vnútorné a vonkajšie faktory zmeny
 • Úloha misie, vízie a stratégie
 • Roly, ktoré zastávame v čase zmien
 • Cyklus prežívania zmeny a rola manažéra v jednotlivých fázach
 • Príčiny odporu k zmenám
 • Metódy prekonávania odporu k zmene
 • Trojfázový model zmeny: príprava, realizácia zmeny, upevnenie
 • Stratégie zmeny, charakteristiky a vhodnosť použitia
 • Základné princípy úspešného manažmentu zmien

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácie

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martina Vyskočová
tel:
+421 911 878 *** zobraziť

email:
martina@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 036 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť

web: www.mvacademy.sk

Adresa
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
MVA Slovakia s. r. o., Pluhová 40/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)