Kurz: Manažment zmeny

Popis kurzu

Život je určovaný sústavnými zmenami. Ak chce podnik na trhu prežiť, musí ich zvládať. Rola manažéra sa nevzťahuje už len na klasické vedenie či riadenie ľudí. Súčasťou práce sa stáva i zvládanie zmien, ako i „nadchýňanie" podriadených pre zmenu.

Zámerom tréningu je preto uvedomiť si vašu úlohu pri riadení zmien. Budete mať možnosť identifikovať jednotlivé fázy, ktorými prechádza celý proces zmien, ako aj spoznať najčastejšie príčiny, ktoré bránia zamestnancom prijať zmeny. Aby ste eliminovali odpor k zmenám, oboznámite sa s rôznymi technikami a metódami, ktoré vám uľahčia zaviesť zmenu vo vašom prostredí. V konečnom dôsledku na základe tréningu zvýšite kvalitu profesionálneho zvládania pracovných situácií v čase zmien.Obsah kurzu

 • Je zmena potrebná? Vnútorné a vonkajšie faktory zmeny
 • Úloha misie, vízie a stratégie
 • Roly, ktoré zastávame v čase zmien
 • Cyklus prežívania zmeny a rola manažéra v jednotlivých fá­zach
 • Príčiny odporu k zmenám
 • Metódy prekonávania odporu k zmene
 • Trojfázový model zmeny: príprava, realizácia zmeny, upevnenie
 • Stratégie zmeny, charakteristiky a vhodnosť použitia
 • Základné princípy úspešného manažmentu zmien

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácieCieľová skupina

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci vo všetkých oddeleniachKontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk


Organizátor