Kurz: Kaderník - kaderníčka - 450 hod.

Popis kurzu

  • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať túto profesiu a môže túto službu ponúkať v rámci živnosti alebo sa zamestnať v kaderníckom salóne.Obsah kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Absolvent získa poznatky o materiáloch používaných v odbore, bude vedieť aplikovať jednotlivé materiály na vlasy a vlasovú pokožku s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Naučí sa charakterizovať anatómiu kože, biochemické procesy v pokožke, anatómiu vlasu, funkcie vlasu, cyklus rastu vlasov, choroby vlasov, popísať pigmentáciu vlasov, proces tvorby pigmentu. Bude vedieť poradiť a vysvetliť význam starostlivosti o vlasy, využívať pomôcky a prostriedky na umývanie a regeneráciu vlasov. Bude ovládať technologický postup pri vodovej ondulácii, ondulácii železom, strihaní, preparácii, odfarbení, farbení vlasov a aplikácii vlasových masiek. Naučí sa vytvoriť dámsky aj pánsky strih. Bude poznať pracovný postup pri zábaloch, obkladoch na vlasy, súčasnú účesovú tvorbu, spoločenské účesy, výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní. Naučí sa poznávať kožné choroby, ich prejavy a príčiny, pripraviť si pracovisko, používať pracovné prostriedky a zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu a zaistiť bezpečnosť pri práci. Bude ovládať základné ekonomické pojmy a súvislosti ekonomických javov, právne formy podnikania a základné ustanovenia z oblasti pracovného práva. Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať túto profesiu a môže túto službu ponúkať v rámci živnosti alebo sa zamestnať v kaderníckom salóne.

  • Spôsob ukončenia kurzu – písomná a praktická záverečná skúška
  • Získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťouCieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti kaderníckych služieb.

  • podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelaniePoznámka k cene

V cene je zahrnutý materiál, ktorý je potrebný k praktickej časti kurzuKontaktná osoba

Zuzana Tkáčiková
+421 903 551 992
projekty@soaza.sk


Organizátor