Kurz: Kozmetik - kozmetička - 450 hod.

Popis kurzu

  • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť a ruky. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky. Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať túto profesiu a môže túto službu ponúkať v rámci živnosti alebo sa zamestnať v kozmetickom salóne.Obsah kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť a ruky. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky, má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé kozmetické prípravky s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Dokáže klientovi odborne poradiť v starostlivosti o pleť. Pozná mechanické poškodenie pokožky, vírusové ochorenia, ekzémy, mykotické infekcie kože, benígne a malígne kožné zmeny. Ovláda skladbu kože, funkciu kože, biochemické procesy prebiehajúce v pokožke, úlohu a funkciu buniek v ľudskom organizme. Vie diagnostikovať a určiť typ pleti a ošetrenie na základe typu pleti. Ovláda pracovné úkony v kozmetických službách, ich indikácie a kontraindikácie: povrchové čistenie, hĺbkové čistenie, masáž tváre, krku, dekoltu, farbenie mihalníc, formovanie a farbenie obočia, aplikácia masiek, parafínovej masky, depilácia, líčenie, manikúra, lakovanie nechtov rúk. Vie použiť kozmetické prístroje, dodržiavať bezpečnosť a hygienu pri práci. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke. Má teoretické poznatky z oblasti hygieny, bezpečnosti a prvej pomoci, pozná pravidlá všeobecnej hygieny, ovláda hygienu práce, pozná hygienu prevádzkarne. Ovláda činnosti spojené s preventívnou a dekoratívnou kozmetikou. Vie si samostatne pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky, zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu. Absolvent vzdelávacieho programu je schopný vykonávať túto profesiu a môže túto službu ponúkať v rámci živnosti alebo sa zamestnať v kozmetickom salóne.

  • Spôsob ukončenia kurzu – písomná a praktická záverečná skúška
  • Získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťouCieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti kozmetických služieb.

  • podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelaniePoznámka k cene

V cene je zahrnutý materiál, ktorý je potrebný k praktickej časti kurzuKontaktná osoba

Zuzana Tkáčiková
+421 903 551 992
projekty@soaza.sk


Organizátor