Manikér - manikérka - 284 hod.

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Jarná 13, Žilina
 • Cena: 450 €
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnutý materiál, ktorý je potrebný k praktickej časti kurzu
 • Organizátor: Pro scholaris
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pozostáva s troch modulov:

Modul 1 – Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hod. Modul 2 – Nechtová modelácia UV gélom – 82 hod. Modul 3 – Nechtová modelácia akrylom – 82 hod.

 • jednotlivé moduly je možné absolvovať nezávisle od seba, po ukončení ktorých získate osvedčenie o absolvovaní konkrétneho modulu vzdelávacieho programu Manikér – manikérka s celoštátnou pôsobnosťou. Pre získanie úplnej kvalifikácie a pre otvorenie živnosti v oblasti manikérskych služieb je potrebné absolvovanie všetkých troch modulov

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon manikérskych služieb.

 • podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie

Obsahová náplň

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty:

 • Základné pojmy manikúry
 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Ochorenia kĺbov ruky
 • Manikérske nástroje a pomôcky, manipulácia s nástrojmi, prípravky
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Postup v prípade poranenia v manikúre
 • Pracovné postupy v manikúre
 • Technologický postup pri depilácií a epilácií
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci

Nechtová modelácia UV gélom:

 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Manikúra pred nanášaním gélu, úprava nechtov
 • Gélová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ošetrenie nechtov a okolia nechtov po modelovaní gélových nechtov
 • Doplňovanie a oprava gélových nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov, prípravky

Nechtová modelácia akrylom:

 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov, prípravky
 • Manikúra pred nanášaním akrylu, úprava nechtov
 • Akrylová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ošetrenie nechtov a okolia nechtov po modelovaní akrylových nechtov
 • Doplňovanie a oprava akrylových nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci
 • ukončenie kurzu – písomná a praktická časť záverečnej skúšky
 • získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Tkáčiková
tel:
+421 903 551 *** zobraziť

mobil:
+421 903 551 *** zobraziť

email:
projekty@... zobraziť


Adresa
Jarná 13, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 551 *** zobraziť

mobil:
+421 903 551 *** zobraziť

email:
projekty@... zobraziť

web: www.soaza.sk

Adresa
Pro scholaris
Jarná 13, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)