Kurz: Sprievodca cestovného ruchu - 300 hod.

Popis kurzu

  • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • kurz poskytuje účastníkom teoretické aj praktické poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu v cestovnom ruchuObsah kurzu

Metódy výučby: prednáška, praktické cvičenia v CK, samostatná práca, inštruktážny autobusový zájazd, sprevádzanie v prírode, meste, autobuse, modelové situácie.

Forma ukončenia kurzu: ústna skúška (otázky z jednotlivých predmetov) a prezentácia itinerára.

Učebný plán: metodika sprievodcovskej činnosti, technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu, dejiny kultúry a umenia, geografia cestovného ruchu, spoločensko – politické dianie, prax.

Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí.

160 vyuč. hod. (v poobedných hodinách od cca. 15:30 hod. do 19:00 hod.)

140 hodín – prax

ABSOLVENT AKREDITOVANÉHO KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOUCieľová skupina

  • osoby so záujmom pôsobiť ako sprievodcovia cestovného ruchu
  • podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitouPoznámka k cene

Poplatok za záverečnú skúšku 50 eurKontaktná osoba

Zuzana Tkáčiková
+421 903 551 992
projekty@soaza.sk


Organizátor