DETAIL KURZU

Daň z príjmov za rok 2015 – daňové priznanie, lektor seminára - JUDr. Oľga Groszová

Od:

Pro scholaris

Žilina

Popis kurzu

Koniec kalendárneho roka znamená pripraviť daňové priznanie k dani z príjmov. Vzhľadom na sústavné zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je to úloha veľmi náročná. Pripravený seminár nám má pomôcť túto úlohu zvládnuť.

Obsah kurzu

Program seminára:

1/ Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby kto má povinnosť podať daňové priznanie, zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, rozdelenie zdaniteľných príjmov , uplatnenie daňových výdavkov, nezdaniteľné časti základu dane fyzickej osoby, umorenie straty, výpočet základu dane, výpočet dane, daňový bonus, preddavky na daň 2/ Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby ktorá právnická osoba nemusí podať daňové priznanie, príjmy oslobodené od dane, daňové výdavky, pripočítateľné položky, výdavky s podmienkou zaplatenia, pravidlá nízkej kapitalizácie, určenie základu dane , umorenie straty, výpočet dane, daňová licencia, zápočet daňovej licencie zaplatenej za rok 2014, preddavky na daň 3/ Odpisy hmotného majetku po novom 4/ Uplatnenie finančného leasingu v daňových nákladoch roku 2015 5/ informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2016 6/ informácia o novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016 7/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Cieľová skupina

Všetky osoby s povinnosťou podávať daňové priznanie

Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté náklady na materiály a občerstvenie

Kontaktná osoba

Zuzana Tkáčiková
+421 903 551 992
projekty@soaza.sk

Hodnotenie
Organizátor