Daň z príjmov za rok 2015 – daňové priznanie, lektor seminára - JUDr. Oľga Groszová

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Koniec kalendárneho roka znamená pripraviť daňové priznanie k dani z príjmov. Vzhľadom na sústavné zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je to úloha veľmi náročná. Pripravený seminár nám má pomôcť túto úlohu zvládnuť.

Cieľová skupina

Všetky osoby s povinnosťou podávať daňové priznanie

Obsahová náplň

Program seminára:

1/ Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby kto má povinnosť podať daňové priznanie, zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, rozdelenie zdaniteľných príjmov , uplatnenie daňových výdavkov, nezdaniteľné časti základu dane fyzickej osoby, umorenie straty, výpočet základu dane, výpočet dane, daňový bonus, preddavky na daň 2/ Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby ktorá právnická osoba nemusí podať daňové priznanie, príjmy oslobodené od dane, daňové výdavky, pripočítateľné položky, výdavky s podmienkou zaplatenia, pravidlá nízkej kapitalizácie, určenie základu dane , umorenie straty, výpočet dane, daňová licencia, zápočet daňovej licencie zaplatenej za rok 2014, preddavky na daň 3/ Odpisy hmotného majetku po novom 4/ Uplatnenie finančného leasingu v daňových nákladoch roku 2015 5/ informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2016 6/ informácia o novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016 7/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Tkáčiková
tel:
+421 903 551 *** zobraziť

mobil:
+421 903 551 *** zobraziť

email:
projekty@... zobraziť


Adresa
Námestie Ľudovíta Štúra 2, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 551 *** zobraziť

mobil:
+421 903 551 *** zobraziť

email:
projekty@... zobraziť

web: www.soaza.sk

Adresa
Pro scholaris
Jarná 13, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)