Základný kurz bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie kvalifikácie bezpečnostného technika. Ako prvá spoločnosť v SR organizujeme kurz bezpečnostných technikov kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia. Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23, zákona č. 124/2006 Z.z. v znp., na základe schváleného projektu v rozsahu 176 hodín. Kurz končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia o kvalifikácii bezpečnostného technika s celoštátnou platnosťou. V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009

Cieľová skupina

Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Bonus pre účastníkov tohto kurzu: BONUS 1: V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu. BONUS 2: Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami.

Obsahová náplň

Legislatíva týkajúca sa vykonávania úloh bezpečnostnotechnickej služby

Ponúkame Vám získať cez zvýhodnené zľavové balíky kvalifikáciu aj v ďalšich akreditovaných kurzoch: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany kurz LEKTOR

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie bezpečnostného technika s celoštátnou platnosťou

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová
mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
dererova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrová 2/A , Bratislava - Ružinov, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)