VYJEDNÁVANIE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť obchodných zástupcov, podnikateľov, manažérov ale aj všetkých, ktorí riadia ľudské zdroje alebo sú nútení pravidelne vyjednávať s inými:

 1. Ako odolať nátlaku počas tvrdého (nekorektného) vyjednávania;
 2. Ako vyjednávať efektívne a účelne;
 3. Ako sa na vyjednávanie pripraviť a ako dosiahnuť výsledok, ktorý si naplánovali;
 4. Ako odhadnúť moc či schopnosti protivníka a prispôsobiť mu vlastné silné stránky.

Cieľová skupina

Obchodní zástupcovia, podnikatelia, manažéri a všetci, ktorí riadia ľudské zdroje alebo sú nútení komunikovať (vyjednávať) s inými (aj v osobnom živote).

Obsahová náplň

Správne vyjednávanie je vecou stratégie, taktiky i okamžitej schopnosti reakcie. Kurz je profilaktikou pre tých, ktorí majú pred vyjednávaním obavy alebo si nedôverujú. Tématicky je rozdelený na tieto časti:

 • Vyjednávanie – čo to je a o čo počas neho ide?;
 • Môžeme alebo nemôžeme v danej chvíli vyjednávať?;
 • Stratégie a taktiky vyjednávania – aký štýl vyjednávania je vhodné v istom kontexte použiť;
 • Analýza schopností, možností (moci) a cieľov vyjednávajúcej protistrany – kto proti nám stojí;
 • Naše vlastné silné, slabé stránky, príležitosti a riziká voči vyjednávajúcej protistrane;
 • Prehľad jednotlivých mäkkých a tvrdých taktík (spôsobov) vyjednávania?
 • Metodický rozbor vyjednávania – etapy vyjednávania. Prečo vyjednávanie vnímať cez etapy? Čo obsahujú a čo počas nich robíme?;
 • Efektivita vyjednávania – ciele, nasadené zdroje, čas a výsledok vyjednávania – ako ich hospodárne manažovať v priebehu vyjednávania tak, aby dosiahnuté výsledky neboli ich plytvaním;
 • Potreby s ktorými do vyjednávania protistrany vstupujú, limity vyjednávania, ústupky, mŕtvy bod vo vyjednávaní a jeho prekonanie, zavádzanie vo vyjednávaní;
 • Správna komunikácia, argumentácia a interpretácia pri vyjednávaní;
 • Čo robia skúsení vyjednávači a čoho sa snažia vyvarovať? Prehľad činností a postojov z repertoáru skúsených vyjednávačov.

Aj keď sa niekto nenarodil ako talentovaný vyjednávač, môže sa ním pomocou dobrých rád a tréningov postupne stať!

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape