Change management

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci budú v závere:

 • Poznať efektívny spôsob zavádzania zmeny
 • Vedieť vplývať na tím v jednotlivých fázach zavádzania zmeny
 • Vedieť motivovať ľudí v procese zmeny
 • Poznať vlastný potenciál pre zavádzanie zmien

OČAKÁVANÝ PRÍNOS PRE ABSOLVENTOV PROGRAMU

 • Poznanie možností a alternatív pri zavádzaní zmien a ich dopad na prácu tímu
 • Zlepšenie pracovnej klímy
 • Podpora profesionality

Cieľová skupina

teamleadri, manažéri

Obsahová náplň

Program sa skladá zo 4 tematických častí, ktoré napĺňajú stanovené ciele: 1 Hybné sily zmeny 2 Úlohy manažéra v procese zmeny 3 Ovplyvňovanie negatívnych postojov k zmenám 4 Akceptácia zmeny a zavedenie zmeny

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

HYBNÉ SILY ZMENY

 • Dôvody zmien a typické spúšťače zmien
 • Kroky zmeny
 • 3 kľúčové elementy zavádzania zmeny
 • Najčastejšie chyby pri zavádzaní zmien

ÚLOHY MANAŽÉRA V PROCESE ZMENY

 • 7 fáz prechodovej krivky zmeny
 • Som pripravený na zmenu? Autodiagnoistika vlastného prístupu
 • Emócie ľudí v zmene
 • Dôvody odporu voči zmene a ako ich zvládnuť
 • Kto to má ľahšie – manažér alebo líder?

OVPLYVŇOVANIE NEGATÍVNYCH POSTOJOV K ZMENÁM

 • Proaktivita a reaktivita v podmienkach zmeny
 • Zdieľanie informácií v tíme
 • Štýly ovplyvňovania a presviedčania
 • Podpora rozvoja zamestnancov: orientácia na vedomosti, správanie a postoje
 • Asertivita pri zvládaní ťažkých situácií
 • Motivácia ľudí k zmene

AKCEPTÁCIA ZMENY A ZAVEDENIE ZMENY

 • Kvalita tímov a tímová spolupráca pri implementácii zmien
 • Skupinová podpora a poskytovanie spätnej väzby (modelové situácie a hranie rolí)

FORMA PROGRAMU

Interaktívny tréning orientovaný na efektívne zavádzanie zmien – účastníci budú tvoriť a vymieňať si podnety v oblasti vedenia vlastných tímov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 905 325 *** zobraziť

mobil:
+421 905 325 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)