Modul: Mzdové účtovníctvo

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi kurzu si osvoja predpisy a normy upravujúce poskytovanie mzdy (platu), budú vedieť urobiť výpočet mzdy, poznať povinné druhy poistenia a určiť jeho výšku, poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie. Absolvent kurzu získa spôsobilosť spracovávania mzdovej agendy od zaradenia zamestnanca do systému odmeňovania po zdanenie a vyplatenie.

Cieľová skupina

Akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť komplex poznatkov a zručností potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdoveho účtovníka.

Obsahová náplň

Metódy výučby: pri realizácii kurzu sa strieda výklad predpisov s praktickými cvičeniami a poradenstvom v danom probléme.

Lektor:
Ing. Soňa Rakúsová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní akreditované kurzu

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Tibenská
mobil: +421 911 936 014
e-mail: kurzy@naucime.sk

Adresa
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 0911/936-014 Jazyky: 0902/930-203
email: info@naucime.sk
web: naucime.sk/

Adresa
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
Štefánikova 6/96, Trnava Zobraziť na mape