INOVÁCIE V RIADENÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obnoviť a zdokonaliť profesijné kompetencie pre ďalší výkon riadiacich činností a pokračovať v zdokonaľovaní osobnostného rozvoja vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.

Cieľová skupina

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec (absolventi funkčného vzdelávania).

Obsahová náplň

Modul 1: Legislatívne riadenie Modul 2: Manažment zmeny v procesoch vzdelávania a výchovy Modul 3: Rozvoj a hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy a školského zariadenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Dolný Kubín, Námestovo

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)