RIADENIE ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať profesijné kompetencie pre štandardný výkon riadiacich činností a pre osobnostný rozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.

Cieľová skupina

Samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Obsahová náplň

Modul 1: Legislatívne a finančno-ekonomické riadenie škôl a školských zariadení Modul 2: Riadenie výchovy a vzdelávania v škole a v školskom zariadení Modul 3: Riadenie ľudských zdrojov Modul 4: Kompetenčný a osobnostný rozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca Modul 5: Rozvoj školy a školského zariadenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Dolný Kubín, Námestovo

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)