LEGISLATÍVNE RIADENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Udržanie, zdokonaľovanie a aktualizovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca.

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec v kariérovej pozícii riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ a vedúci odborného útvaru, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Obsahová náplň

  1. Všeobecne záväzné právne normy a pedagogické normy potrebné pri riadení škôl a školských zariadení
  2. Aktuálne platné legislatívne normy v oblasti BOZP a požiarnej ochrany potrebné pri riadení škôl a školských zariadení

Termíny kurzov

19.03.2018 - 20.03.2018
18.04.2018 - 19.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 podľa záujmu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)