Kurz: Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

Popis kurzu

Naučiť alebo zdokonaliť schopnosti účastníkov v: · špecifikácii cieľov vzdelávacieho procesu so zhodnotením súčasnej
úrovne spôsobilostí pracovníkov a prepojení na kompetenčné modely · stanovení rozvojových a vzdelávacích potrieb pracovníkov · vo výbere vhodných vzdelávacích a rozvojových metód a aktivít · v hodnotení efektívnosti vzdelávacieho procesuObsah kurzu

· Prax a východiská v oblasti vzdelávania a rozvoja zručností · Vzdelávanie v kontexte hlavných HR systémov (ľudia, výkon a
odmeňovanie, informácie a komunikácia, práca a organizácia,
vedenie) · Rola manažmentu a HR pri efektívnom vzdelávaní · Stanovovanie štandardov · Hodnotenie jednotlivcov aj firmy · Investovanie do rozvoja talentu · Sledovanie a monitoring vedomostí · Čo presne rozumieme pod pojmom „tvorca predpokladu úspechu“?
Pracovníci HR a manažéri ako tvorcovia predpokladu úspechuCieľová skupina

Pracovníci HR a manažéri ako tvorcovia predpokladu úspechu.Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor