ÚSPEŠNÝ MANAŽÉR – MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získať vybrané manažérske kompetencie podporujúce úspešný výkon manažérskej funkcie a rozvíjajúce schopnosti vlastného sebariadenia.

Cieľová skupina

Manažéri rôznych úrovní riadenia.

Obsahová náplň

Modul 1: Ako sa stať vplyvným a úspešným manažérom

 • prioritné manažérske kompetencie manažéra a spôsoby ich rozvoja
 • zdroje moci manažéra ako zdroje jeho vplyvu na svoje okolie
 • štýly riadenia – aký používate a je situačne úspešný?
 • ste sieťovač? viete využívať sociálne siete vo svojej organizácii?

Modul 2: Organizácia práce manažéra

 • čo sú prioritné oblasti výkonu manažér?
 • dá sa stihnúť všetko, čo sa na Vás valí?
 • plánovanie práce a časový manažment manažéra
 • efektívne vedenie porád
 • aké informácie sú pre mňa prioritné?
 • ako ich získavam a odovzdávam?

Modul 3: Ako riadiť výkon útvaru, ktorý vediem a jeho zamestnancov

 • riadiaci cyklus výkonnosti – plánovanie, riadenie, hodnotenie a odmeňovanie
 • kaskádovanie cieľov – strategické ciele organizácie, ciele útvaru, ciele vedúceho útvaru, ciele zamestnancov
 • motivujúce a demotivujúce cieľové riadenie
 • formulácia výkonových očakávaní a štandardov výkonnosti
 • dávanie spätnej väzby na výkon
 • nástroje rozvoja výkonnosti zamestnancov

Modul 4: Manažér ako tímový hráč – ako úspešne viesť tím?

 • ako pochopiť a riadiť tímovú dynamiku
 • aký tím vediete? typy tímov a špecifické stránky ich vedenia
 • tímové roly – aktuálna alebo už prekonaná typológia
 • tímová komunikácia
 • tím ako učiaci sa spoločenský subjekt – ako riadiť učenie sa v tíme
 • motivovať jednotlivcov alebo motivovať tím?
 • umenie úspešnej motivácie tímu

Modul 5: Manažovanie zmeny – chlebík náš každodenný

 • čo je zmena – pozitíva a negatíva zmien
 • viete pochopiť a komunikovať potrebu zmeny?
 • ako motivovať ľudí pre podporu a zapájanie sa do zmeny
 • náklady na zmenu verzus prínosy zmeny
 • cyklus úspešného manažovania zmeny
 • aké sú riziká zmeny a ako ich minimalizovať
 • vyhodnocujete úspešnosť zmien a odmeňujete zamestnancov a prínos k úspechu zmeny?

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape