VIDEO ŠKOLENIE ZÁKON O DPH

e-learning
Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tohto video-školenia je, aby ste získali prehľad celého Zákona o dani z pridanej hodnoty, nielen vybraných ustanovení. Aby ste nadobudli znalosti zákona na konkrétnych príkladoch čerpaných z praxe lektorky, zo situácií iných firiem a z judikátov ESD.

Získate znalosti výpočtov – napr. výpočtu koeficientu, výpočtu základu dane a DPH pri využívaní firemného auta na súkromné účely zamestnanca či majiteľa firmy (čo je vo firmách často opomenuté nedostatkom znalostí), výpočtov podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 zákona. V závere video-školenia je ako bonus pripravený test, aby si každý účastník mohol preveriť svoje vedomosti a preskúšal sa, či vie samostatne vyplniť daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz.

VZDELÁVAJTE SA KDEKOĽVEK


Video-kurz je možné zakúpiť na našej webovej stránke www.video-kurzy.sk

Cieľová skupina

Video-školenie je nevyhnutnou pomôckou najmä pre účtovníkov, pracovníkov ekonomických oddelení, študentov stredných a vysokých škôl s ekonomickým zameraním, pracovníkov advokátskych kancelárií, ktorí vo svojej praxi riešia aj daňovú problematiku. Absolvovať by ho určite mali začínajúci podnikatelia, či zakladatelia neziskových organizácií, ktorí budú vykonávať aj podnikateľskú činnosť, aby predišli chybám už na začiatku svojej činnosti. A v neposlednom rade ho odporúčam majiteľom firiem, ktorým zaneprázdnenosť nedovoľovala dostaviť sa k nám na školenie a ktorí boli jedni z iniciátorov našich video-školení a video-kurzov.

Obsahová náplň

Video-školenie Zákon o DPH je rozdelené do lekcií podľa tém zákona. Zákon neobsahuje časti, ale my sme ho rozdelili na časti tak, aby v tom bol poriadok a logika. Časti súvisia s lekciami. Aby sa Vám, účastníkom, v zákone o DPH lepšie orientovalo.

Jednotlivé ustanovenia Zákona o DPH vo video-školení nasledujú jedno za druhým. Občas, kvôli logickým súvislostiam sú preberané inak. Lektorka uvádza veľké množstvo praktických príkladov – stručne, jasne, zrozumiteľne. V závere video-školenia máte možnosť sa preskúšať. Predposledná lekcia obsahuje riešenie testu – lektorka p. Ing. Gazdová s Vami prejde všetky body testu a zistíte, čo všetko ste sa naučili a kde máte ešte rezervy.

Príloha:

Študijné materiály vo formáte PDF
Video-kurz je možné zakúpiť na našej webovej stránke www.video-kurzy.sk

Lektor:
Ing. Adriana Gazdová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Gazda
tel:
+421 2/444 410 *** zobraziť

mobil:
+421 903 770 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 410 *** zobraziť

mobil:
+421 903 770 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: edu-land.sk

Adresa
EDU-LAND s.r.o.
Račianska 66, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)