Základné techniky riešenia problémov v podnikoch

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Uvedomenie si problému a detailný popis problému
 • Naučiť sa systematický postup riešenia problémov
 • Naučiť sa hľadať koreňové príčiny problémov
 • Precvičiť si systematický postup riešenia problémov na Vašom probléme

Cieľová skupina

Stredný manažment (oblasť výroby, logistiky a kvality), projektoví manažéri, priemysloví inžinieri, vedúci pracovníci, majstri, team lídri

Obsahová náplň

 • Čo je to problém, kedy problém vzniká, ako ho vidieť, hľadať
 • Náhodný vs. systematický prístup k riešeniu problémov
 • Proces a jeho problémy, ich vznik, ovplyvňujúce faktory, chyby procesu
 • Detailný popis procesu IPO, KNE diagramom
 • Zisťovanie vzťahu vstupov a výstupov procesu – matica príčin a účinku
 • Zhodnotenie priority vplyvových faktorov na proces – Pareto diagram
 • Hľadanie koreňovej príčiny rôznymi technikami – Ishikawa diagram, afinitný diagram, relačný diagram
 • Hľadanie možností zlepšení – brainstorming
 • Kritériá triedenia a hodnotenia zlepšení
 • Zostavenie katalógu opatrení

Termíny kurzov

11.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)