Vyjednávanie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom je optimalizácia prípravnej fázy, príprava vhodného prístupu a vhodných stratégií a taktík a zvýšenie kreativity pri vyjednávaní. Účastníci získajú postoje a reakcie „silných a schopných vyjednávačov“, ktorí excelentne ovládajú svoje emócie a zachovávajú si flexibilitu a pozornosť po celý čas vyjednávania.

Cieľová skupina

Tréning je určený všetkým, ktorí vyjednávajú s externými alebo internými partnermi.

Obsahová náplň

Tréning organizujeme ako nadstavbový k manažérskemu tréningu, resp. ho pripravíme aj individuálne v rozsahu 3–4 dní. Realizujeme ho sekvenčným prístupom, tj. v jednodňových blokoch s odstupom cca. 6 týždňov mdzi jednotlivými dňami.

Obsah:

  • odhalenie svojich silných stránok a ich využitie vo vyjednávaní
  • spoznanie a zvládanie svojich emócií pri náročnom vyjednávaní
  • zvyšovanie efektivity a zlepšenie dosiahnutého výsledku pomocou dôkladnej prípravy
  • rozvoj dlhodobých vzťahov s našimi partnermi tak, aby sme sa nedostali do obtiažne riešiteľných situácií
  • znalosť kľúčových taktických prístupov a celkovej vyjednávacej stratégie
  • pocit pohody vyplývajúci zo svojej sebaistoty
  • kreativita a etika pri vyjednávaní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ladislav Bogya
mobil:
+421 903 237 *** zobraziť

email:
l.bogya@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 237 *** zobraziť

mobil:
+421 903 237 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.mirror-partners.com

Adresa
Mirror Partners Slovakia, s.r.o.
ul. Svornosti 50, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)