Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 + súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2015 - lektor seminára - Ing. Pavol Kukučka

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa ročne
 • Miesto konania: Jarná 13, Žilina
 • Cena: 35 €
 • Poznámka k cene: V cene sú zahrnuté náklady na materiály a občerstvenie
 • Organizátor: Pro scholaris
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pripravený seminár Vám pomôže zorientovať sa v problematike ročného zúčtovania dane + v súhrne zmien v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2015

Cieľová skupina

Všetky osoby s povinnosťou podávať daňové priznanie

Obsahová náplň

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2014

 Povinné a odporúčané tlačivá

 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov …
 • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti …
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň … atď.

 „ Milionárska daň ”, nerovná daň a zamestnanecká prémia  Nezdaniteľné časti základu dane ( NČZD) na daňovníka  Dobrovoľné príspevky do II.piliera  Príspevok na DDS  NČZD na manžela/manželku  Ročný daňový bonus – pozor na zmenu od 1.2.2014  Služobné motorové vozidlo na súkromné účely  Modelové príklady výpočtu ročného zúčtovania dane  Špecifiká týkajúce sa  Poberateľov dôchodku  Cudzincov  Venovanie 1,50 … 2,00. … 3,00 % za rok 2014  Lehoty a sankcie za nesplnenie termínov a za nevykonanie ročného zúčtovania o Mzdové veličiny pre rok 2015

Zmeny, zmeny … a ich aplikácia v praxi

 • Odpočítateľná položka od vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení

 Písomné oznámenie zamestnanca  Mesačná odpočítateľná položka  Ročná odpočítateľná položka  Alikvotizácia odpočítateľnej položky

 • Zákon o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti

 Nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca  Daňový bonus … zmena vždy k 1.1. kalendárneho roka

 • Novela zákona č.5/2004 o zamestnanosti
 • Novela zákona o sociálnom poistení

 Dohody o brigádnickej práci študentov … bez vekovej hranice + 200 €  Zmena vo zvyšovaní dôchodkov pracujúcich dôchodcov  Zmena rozhodujúceho obdobia pre denný vymeriavací základ

 • Nová Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2015
 • Mzdové veličiny pre rok 2015

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Tkáčiková
tel:
+421 903 551 *** zobraziť

mobil:
+421 903 551 *** zobraziť

email:
projekty@... zobraziť


Adresa
Jarná 13, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 551 *** zobraziť

mobil:
+421 903 551 *** zobraziť

email:
projekty@... zobraziť

web: www.soaza.sk

Adresa
Pro scholaris
Jarná 13, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)