Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 + Legislatívne zmeny 2019

Popis kurzu

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 + Legislatívne zmeny 2019

Cieľová skupina

personalisti, mzdové účtovníčky, atď.

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmi@aveducation.sk

Organizátor