Požiadavky normy ISO 19011:2012

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s revidovanou normou ISO 19011:2012 a so zmenami oproti norme ISO 19011:2002

Cieľová skupina

Pre všetkých interných a externých audítorov.

Obsahová náplň

-Oboznámenie sa s predmetom, cieľmi a metodikami auditu -Zásady a definície z novej revízie normy ISO 19011:2012 -Zmeny oproti norme ISO 19011:2002 -Techniky auditovania, psychologické aspekty auditu -Význam a prínos procesných auditov -Riešenie najčastejších problémov pri audite a praktické cvičenia -Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Park, Piešťany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)