Kurz: Požiadavky normy ISO 19011:2012

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s revidovanou normou ISO 19011:2012 a so zmenami oproti norme ISO 19011:2002Obsah kurzu

-Oboznámenie sa s predmetom, cieľmi a metodikami auditu -Zásady a definície z novej revízie normy ISO 19011:2012 -Zmeny oproti norme ISO 19011:2002 -Techniky auditovania, psychologické aspekty auditu -Význam a prínos procesných auditov -Riešenie najčastejších problémov pri audite a praktické cvičenia -DiskusiaCieľová skupina

Pre všetkých interných a externých audítorov.Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor