Profesionálna angličtina pre SK PRES/ Professional English for SK PRES

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Professional English for SK PRES je 3-dňový špecializovaný intenzívny kurz anglického jazyka a nácviku veľmi konkrétnych jazykových prostriedkov a zručností, ktoré sa uplatňujú pri rokovaniach v orgánoch Rady EÚ. Naším cieľom je, aby účastníci mali po kurze v rukách súbor anglických výrazov a odporúčaní, ako a kde ich vhodne použiť na základe vlastnej skúsenosti zo simulovaných rokovaní v menšej skupine.

Cieľová skupina

Ide o kurz, ktorý určite ocenia všetci pracovníci pripravujúci sa na vedenie rokovaní, ich zástupcovia, delegáti a ďalší, ktorí sa budú podieľať na výkone predsedníctva SR v Rade EÚ, či pri príprave podkladov, alebo správ, kontaktovaní delegátov z ďalších krajín, EÚ inštitúcií a pod. U účastníkov sa predpokladá dobrá znalosť anglického jazyka a postupov v EÚ.

Obsahová náplň

  • úradný jazyk rokovaní (vhodná formulácia otázok, právnická angličtina, vedenie zasadnutí, zhrnutie diskusií, prezentácia záverov, atď.)
    • písomný prejav (používanie „šablón“ pre rozličné písomné útvary, špecifické frázy pre program, poznámky, uvítaciu reč, tlačové konferencie, atď. )
  • neformálny jazyk (bežná spoločenská konverzácia, telefonická konverzácia, atď.)

Lektor:
Brigid McGrath, Írsko/Rakúsko

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikat AINova

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marta Jendeková
tel:
+421 2 *** zobraziť

email:
es@... zobraziť


Adresa
Prostredná 64, 921 00 Svätý Jur

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02/4497 *** zobraziť

email:
ainova@... zobraziť

web: www.ainova.sk

Adresa
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)