ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA, TALIANČINA, ŠPANIELČINA, RUŠTINA, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (48 vyuč. hodín za trimester)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurzy sú zamerané na rozvoj a upevňovanie komplexných jazykových zručností v ústnom i písomnom prejave s osobitným dôrazom na efektívnu komunikáciu v cudzom jazyku.

Cieľová skupina

Záujemcovia o štúdium cudzieho jazyka, dospelí a mládež od 15 rokov. Záujemcov zaraďujeme do jednotlivých kurzov podľa ich úrovne vedomostí z cudzieho jazyka.

Obsahová náplň

Modulová štruktúra a komplexnosť programov zabezpečuje postupné zvládanie všetkých zložiek jazyka a tematických celkov, ktoré sa vyskytujú v situáciách každodenného života i v bežnom pracovnom kontakte.

Ponúkame systematické vzdelávanie sa v cudzích jazykoch so skúsenými lektormi.

V ponuke jazyky: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, slovenčina pre cudzincov.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát V.A.J.A.K. o znalosti jazyka na úrovni A1, A2, B1, B2 po dosiahnutí príslušnej úrovne a absolvovaní skúšok; potvrdenie o absolvovaní kurzu po každom trimestri.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Marta Federičová
mobil: +421 948 339 354
e-mail: jazyky.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava