PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO + aplikácia na PC - Omega

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov a poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre účtovnícku prax. Pochopia systém účtovania v účtovnom programe Omega. Taktiež sa naučia súčasnú planú legislatívu z oblasti podvojného účtovníctva s aplikáciu na prax.

Cieľová skupina

Akreditovaný kurz je určený pre všetkých záujemcom, ktorí pôsobia, chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe alebo si chcú otvoriť živnosť. Účastníci kurzu získajú novú kvalifikáciu účtovník v podvojnom účtovníctve.

Obsahová náplň

Učebný plán: právna úprava účtovníctva, majetok a zdroje krytia majetku,súvaha, účtovné záznamy, hospodárske operácie, účtovné prípady, sústava účtov v sústave PÚ, pravidlá účtovania, dlhodobý majetok, zásoby, materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby, zúčtovacie vzťahy, náklady, výnosy, účtovná uzávierka, účtovná závierka, záverečná písomná práca.

Časový rozsah kurzu: 80 vyuč. hod., vyučovací proces sa uskutočňuje 2 x do týždňa, v poobedných hodinách od 15:30 hod. do 19:00 hod. Na prvom stretnutí si účastníčky s lektorom dohodnú intenzitu kurzu, resp. harmonogram prednášok a praktických cvičení + 1 deň aplikácia PÚ na PC – účtovný program Omega (lektorka premieta na plátno + účastníkom je ponúknutá možnosť nainštalovať cvičný program omega do ich vlastných notebookov).

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO, 96 hod., 289 €

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Typ a platnosť osvedčenia:
OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

09.04.2018 - 25.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil:
+421 948 259 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť


Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 259 *** zobraziť

mobil:
+421 948 321 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť

web: www.vajak.sk

Adresa
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)