Kurz: Interní auditor BOZP

Popis kurzu

Pochopit význam systematického řízení BOZP v organizacích. Získat znalosti legislativních požadavků a požadavků normy OHSAS. Seznámit se s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami práce interního auditora BOZP. Porozumět požadavku na identifikaci rizik a prosazováním bezpečnějších a zdravějších podmínek na pracovišti.Obsah kurzu

  • Úvod do systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Současný stav právních předpisů OHSAS a BOZP, související rizika
  • Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci, Zásady pro bezpečný podnik
  • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu OHSAS a BOZP v organizaci
  • Zásady auditování specifické pro systém řízení OHSAS a BOZP
  • Zkušenosti se zaváděním a auditováním systémů OHSAS a BOZP v certifikovaných firmách
  • Revize normy OHSAS a novinky v legislativěCieľová skupina

Kurz je určen zaměstnancům, kteří mají přímou odpovědnost bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a zaměstnancům, které se zajímají o řízení rizik spojených s podnikatelskou činností. Zúčastnit se mohou i zástupci odborových organizací a dalších sociálních partnerů.Poznámka k cene

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzuKontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz


Organizátor